Bakgrund/Ändamål

Cavalier King Charles Spaniel är rasbiologiskt mycket nära besläktad med King Charles Spaniel. Hundar av spanieltyp har funnits i Europa sedan forntiden. Ofta kan man se förbluffande "moderna" spaniels på målningar av mycket gammalt datum,och redan från 1200-talet finns det avbildningar av dvärgspaniels. Någon distinkt skillnad mellan dvärgspaniels och jaktspaniels kan man emellertid inte skönja förrän i mitten av 1830-talet. Det var då engelsmännen började korsa in ostasiatiska småhundar i King Charles Spaniel. Först år 1945 erkändes Cavalier King Charles Spaniel som enskild ras av Engelska Kennelklubben. Rasen är numera spridd över stora delar av världen och den är en mycket uppskattad sällskaps- och utställningshund. Helhetsintryck Cavalier King Charles Spaniel är en livlig, behagfull och välbalanserad hund, med milt uttryck. Till karaktären är den absolut orädd ock käck. Till temperamentet är den glad, vänlig, aldrig aggressiv, utan antydan till nervositet.

Huvud:
Hjässan ska vara nästan flat mellan öronen och stopet skall vara obetydligt markerat. Nospartiets längd från pannavsatsen till nosspetsen är ca 4 cm. Näsborrarna ska vara väl utvecklade och pigmentet svart; inga köttfärgade tecken. Nosen avsmalnar jämt mot nosspetsen. Läpparna skall vara väl utvecklade men inte hängande. Ansiktet skall vara väl utfyllt under ögonen. Varje tendens till snipighet är ej önskvärd.

Ögonen:
Ögonen ska vara stora , mörka och runda utan att vara framträdande. De ska sitta långt isär.

Öronen:
Öronen ska vara långa och högt ansatta samt rikligt hårbeklädda.

Bett:
Starka käkar med perfekt, regelbundet och komplett saxbett.

Hals:
Halsen ska vara måttligt lång och något välvd.

Bål:
Kroppen ska vara kort med måttligt lång bröstkorg med väl välvda revben. Ryggen ska vara plan.

Fram- och bakben:
Skuldrorna ska vara väl tillbakalagda. Frambenen ska vara raka med måttlig benstomme. Bakbenen skall ha måttlig benstomme. Knälederna skall vara välvinklade utan tendens till kohasighet eller hjulbenthet.

Tassar:
Tassarna ska vara väl slutna med elastiska trampdynor och rikligt behårade.

Svans:
Svansen skall vara väl ansatt och svanslängden skall harmoniera med kroppen. Den skall bäras glatt, men aldrig ovanför rygglinjen. (Svanskupering är valfritt. Om svansen kuperas skall endast 1/3 tagas bort.)

SVANSKUPERING ÄR FÖRBJUDEN I SVERIGE !


Rörelser:
Rörelserna skall vara fria och eleganta med bra påskjut bak. Fram - och bakbensrörelserna skall vara parallella sedda såväl framifrån som bakifrån.

Päls:
Pälsen är lång, silkeslen utan lockighet. Lätt vågig päls är tillåten. Rikligt med behäng skall finnas. Pälsen skall aldrig trimmas.

Färg:
De enda tillåtna färgerna är:


1) Black and tan, dvs korpsvart med rödbruna tecken över ögonen, på kinderna, öronens insidor, på bröstkorgen, benens och svansens undersida (omkring analöppningen). Tanfärgen ska vara klar.
2) Ruby, dvs enfärgad djup röd. Vita tecken är inte önskvärda.
3) Blenheim, dvs varmt kastanjefärgade tecken (väl uppbrutna fläckar) på pärlvit botten. Tecknen ska vara jämnt fördelade på huvudet och lämna plats mellan öronen för den mycket uppskattade rombformade fläcken (spot), som är speciellt karakteristisk för denna färgvariant.
4) Trefärgad, dvs svart och vitt jämnt fördelat och uppbrutet, med tan (rödbruna) tecken över ögonen , på kinderna, öronens insidor, på benens insidor och svansens undersida.
Det är absolut inte önskvärt med någon annan färg eller kombination av färger.
 

Övrigt:
Vikt,Vikten mellan 5,5-8 kg. Mest önskvärt är en liten välbalanserad hund, som håller sig inom dessa viktgränser.
Fel,Varje avvikelse från standarden är fel och felets art skall bedömas i förhållandetill graden av avvikelse.
Testiklar,Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.

--------------------------------------------------------------------------------
KOMMENTAR TILL STANDARD FÖR
CAVALIER KING CHARLES SPANIELHelhetsintryck:
Cavalieren är en liten alltigenom lagom hund, av spanieltyp. Stor vikt bör läggas vid typ och temperament. Könsprägeln skall vara tydlig.

Huvud:
Huvudet skall vara format med mjuka linjer. Standarden säger att "stopet skall vara obetydligt markerat", men det bör finnas en panna. Den får ej förväxlas med tex colliens grunda stop.

Ögon:
Det intagande milda uttryck, som är karakteristiskt för rasen, framhävs av de stora, mycket mörka ögonen med sina mörka ögonlocksränder och sin klara blick. Ögonen skall sitta långt isär och blicken vara riktad rakt framåt.

Öron:
De högt ansatta öronen, med sitt rikliga , silkeslena behäng, och som, när hunden lystrar, slår ut en aning framåt, fullbordar bilden av det perfektacavalierhuvudet. Notera att detta ej kan uppnås med korta och tjocka öronläder.

Bett:
Tänderna skall vara starka och jämna, helst mötas i ett saxbett. Tångbett kan accepteras. Underbett skall i möjligaste mån motarbetas, liksom svaga, grunda underkäkar. Kroppen skall ej vara så kort att hunden verkar kvadratisk. En viss längd fordras för elegansen. Buklinjen ej vara uppdragen (vinthundslik). Ryggen skall vara rak, korset brett, måttligt långt och plant.

Fram och bakben:
Bakbenen skall vara väl vinklade med kort stabil has utan tendens tillkohasighet. Låret skall vara brett och väl musklat.

Svans:
Svansen är ansatt obetydligt lägre än rygglinjen och skall helst bäras så under rörelse.

Rörelser:
De karakteristiska rörelserna, med svansen glatt viftande från sida till sida, skall vara lätta, eleganta, parallella och vägvinnande. FEL: korta, trippande steg.

Päls:
Kroppspälsen skall vara av moderat längd, medan fanorna på benen, svansen, öronen samt bröstkråset skall vara långa.

Färg:
Blenheim: Notera standardens kastanjefärg!
Tricolor och black and tan: Huvudets tan-tecken skall vara tydliga och väl markerade.

Vikt:

Vikten skall vara proportionerlig mot höjden. Cavalieren skall vara en välbalanserad hund omkring 33 cm hög; tiken något mindre. Absolut ej över 35 cm. För spinkiga hundar skall bestraffas lika mycket som för grova.